.

یک آزمایش

والا این آزمایش از تمام آزمایش های قبلی خطرناکتره و به شدت باعث سرطان میشه . اینکار یا ماده حاصل باعث کشته شدن تعداد زیادی انسان یا حتی مکتشفان میشود .

خلاصه این آزمایش خیلی خطر ناکه :

درست کردن آمونیاک

فرمول شیمیایی آمونیاک NH3هست . بنابر این برای ساخت آمونیاک باید :

۱ـ گاز نیتروژن در اختار داشته باشیم .(N)

۲ـ گاز هیدروژن در اختیار داشته باشیم(H)

معمولا گاز NیاH به صورت ترکیب در خانه ها وجود دارد . پس ما باید برای بدست آوردن این دو گاز موادی را تجزیه کنید .

برای بدست آوردن گاز نیتروژن باید مقداری آمونیوم دی کرومات (ماده ای که در آزمایش کوه آتشفشان به کار میرود ) را به صورت کوهی کوچک در بیاوریم .

سپس مقداری نوار منیزیم ( حدودا ۲۰ سانتیمتر) را در دسترس قرار میدهیم و مقدار ۳۰سی سی اسید هیدرو کلریک (جوهر نمک ـ مکتشف آن : جابربن حیان) را در یک استوانه مدرج میریزیم .

حالا فقط باید به واکنش ها کمک کنیم برای اینکار :

یک کبریت روشن را به نوک کوهی که با این ماده ساختیم نزدیک میکنیم و تا زمانی که باصطلاح کوه فعال شد کبریت را در همان جا ثابت نکه میداریم . فعال شدن کوه گاز نیتروژن آزاد میشود .

بلافاصله بعد از اینکه کوه فعال شد نوار منیزیم را در به صورت گلوله در می آوریم و آن را در داخل استوان آنرا کمی کج میکنیم طوری که مواد داخل آن بیرون نریزد . سپس همانطور که کج است آنرا کمی بالا تر (حدود ۱۵تا۲۰سانتیمتر) از نوک کوه که هم اکنون فعال است نگه میداریم .

حالا ۳ اتم هیدروژن با یک اتم نیتروژن ترکیب میشه و گاز آمونیاک بوجود میاد و تمام اتاق سفید میشود .

بازم میگم اصلا این آزمایش رو انجام ندید .


Don't understand Persian? no problem, use Google Translator to translate the text:

www.translate.google.com

+ نوشته شده در  2007/8/8ساعت   توسط کاشانی  |